Voor ADDvisie is een zaak van meerdere kanten bekijken geen meerwaarde, maar een vóórwaarde. Een plan is namelijk pas uitvoerbaar als àlle betrokken partijen zich daarin kunnen vinden.
Onze analyses zijn dan ook toegespitst op specifieke sectoren en belanghebbende partijen. Ontwikkelingsmogelijkheden bekijken wij niet alleen vanuit een ruimtelijk-economische
invalshoek, maar ook vanuit het perspectief van de individuele ondernemer. De kracht van onze advisering wordt mede bepaald doordat ADDvisie volstrekt onafhankelijk opereert.