• Marktonderzoek
• Bedrijfsdoorlichting
• Financieel- en bedrijfseconomische haalbaarheidsstudies
• Vestigingsplaatsonderzoek
• Ondernemersplannen
• Integraal en ruimtelijk-economisch horecabeleid
• Toeristische ontwikkelingsplannen
• Projectmanagement