Onze samenleving wordt steeds complexer. Dat vraagt om deskundigen die specialist zijn binnen hun eigen vakgebied. Maar ook een specialist mag zijn kennis niet te veel beperken tot een geïsoleerd terrein. Dat geldt ook binnen de sectoren horeca, toerisme en recreatie. Naast kenmerken als dynamiek en variatie hebben zij immers ook raakvlakken met andere sectoren zoals detailhandel.

De afgelopen 20 jaar heeft ADDvisie ervaren dat een adviesbureau binnen dit vakgebied vooral een veelzijdig specialist moet zijn. Daarom zijn wij thuis in marketing,
ruimtelijk-economische problematiek en in bedrijfseconomische en financiële vraagstukken.
Verder zijn wij niet alleen actief voor gemeenten en projectontwikkelaars, maar ook voor individuele horeca- en recreatiebedrijven. Juist deze unieke combinatie is de basis van onze adviezen.