ADDvisie stelt zich op het standpunt dat een ontwikkelings-proces niet eindigt met een rapport, maar daar juist mee begint. Helaas belanden ambitieus bedachte plannen
(inclusief de rapporten) geregeld in een bureaulade, omdat de capaciteit en/of de specifieke deskundigheid ontbreekt om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Wat in de dagelijkse praktijk nogal eens over het hoofd wordt gezien, is dat bij ontwikkelingsplannen waarbij veel partijen betrokken zijn er voor de feitelijke uitvoering vaak een onafhankelijk procesmanager nodig is. Die zorgt dan voor het aanjagen en sturen van het proces. In dergelijke gevallen kan ons bureau een stimulerende rol spelen door het projectmanagement uit te voeren.